Get Adobe Flash player


שירותי התקשורת השיווקית במודל של מיקור חוץ, נועד למנף את הפוטנציאל העסקי של החברה תוך כדי מתן תמיכה במחלקת המכירות.
בסופו של התהליך, נרצה להגיע ליעדים הבאים:
 • מיצוב החברה כמוביל בתחומה, באמצעות הדגשת ה- Unique Selling Points שלה
 • הגדלת הפרויקטים והעסקאות, וכתוצאה מכך – הגדלת המכירות
ומה לפנינו?

בניית תכנית שיווקית
ראשית, ננתח את תמונת המצב הקיים – מהו המיצוב הקיים של החברה? מי הם המתחרים? מהם המאפיינים של קהל הלקוחות הקיים של החברה? מה קורה בענף בו החברה נמצאת ופועלת?
מתוך ניתוח זה, נוכל להתקדם הלאה, אל:
 • אסטרטגיית החברה – מהו החזון שלה ומהן המטרות השיווקיות אליהן החברה שואפת להגיע.
 • נקבע יעדים שיווקיים אשר יקבעו על פי פרמטרים שיקבעו מראש: פילוח הלקוחות, המיצוב אליו שואפת החברה להגיע, קביעת האמצעים שדרכם ניתן להגיע ל- Corporate Identity ועוד.
 • נגדיר את אבני הדרך והתהליכים לפעילות השיווקית במסגרות הזמן הרצויות – רבעוני/חציוני/שנתי.
 • נכין תקציב לשיווק על סמך אבני הדרך שיאושרו.
ולבסוף – נצא לדרך – היישום בפועל
 • בניית שפה אחודה בכל החומרים השיווקיים של החברה, ליצירת תדמית מוגמרת ורהוטה, הן בהיבט החזותי והן בהיבט המסר.
 • נהדק שיתופי פעולה עם שותפים עסקיים ועם יועצים מהתחום.
 • נקים מנגנון קבוע לשמירת קשר עם לקוחות קיימים.
 • נשתף את החברה בכנסים/אירועים המתקיימים בשוק בתחום, תוך כדי יצירת בולטות ניכרת וייזום פעילות קד"מ למשיכת קהל וליצירת לידים.
 • נפיק אירועים מטעם החברה ללקוחות קיימים ופוטנציאליים, כולל שיתוף פעולה עם שותפים עסקיים ונותני חסויות נוספים.
 • נפרסם במדיות הראויות, כולל רשתות חברתיות.
 • נבצע ונפעיל פעילות שיווק פנים ארגונית. עובדי החברה הם שגרירים מצוינים למכירות.
 • נשתף פעולה בין התכנית השיווקית לתכנית יחסי הציבור של החברה, ליצירת אפקט מקסימלי בחשיפה תקשורתית.
ולבסוף, נפקח על כל הפעילות הכוללת וננהל אותה באופן האפקטיבי ביותר עבורך.
ארנה שומן  |  טלפקס: 09-7741245  |  נייד: 050-7316153  |  דוא"ל marketing@ornashuman.com
שתף בפייסבוק עקבו אחרי בפייסבוק